Heimans en Thijsse Nieuwsbrief nr. 33

Mededelingenblad van de Heimans en Thijsse Stichting
nummer 33, november 2007nieuwsbrief33

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:

Natuur- en Milieueducatie

Onlangs kwam de Nederlandse vertaling uit van het boek Last child in the Woods van de Amerikaanse auteur Richard Louv. Dat werk, dat in het Nederlands de titel ‘Het laatste kind in het bos’ draagt, benadrukt hoe belangrijk contact met de natuur kan zijn in de ontwikkeling van het kind.
Matthijs Schouten

Verslag Harry Wals Symposium
Wilhelminaoord 5 en 6 oktober 2007

Een uitgebreid verslag van een welgeslaagd symposium, een waardige herdenking waarvan Harry Wals ook genoten zou hebben.
Piet J. Roos

Beelddragers in de collecties

Naast vele boeken en archieven beheert de Heimans en Thijsse Stichting ook beelddragers: foto’s, glasnegatieven, dia’s en tekeningen. Er zijn albums vol foto’s met dr. Jac. P. Thijsse en er is een stalen kast met vele foto’s en dia’s die aan de Stichting zijn geschonken.
Frans Beekman

Meester H.P. Gorter

Een sinterklaasgedicht uit 1967 van de hand van Victor Westhoff, gevonden in een door Mr. H.P. Gorter geschonken boek.

Open dag in het Hugo de Vries Centrum

Op zaterdag 9 februari 2008 wordt in de hal van het Hugo de Vries Centrum, Plantage Middenlaan 2C Amsterdam (naast de Hortus Botanicus) van 11 – 16 uur een open dag gehouden voor donateurs van de Stichting en belangstellenden.

De natuur als bondgenoot
De wereld van Heimans en Thijsse in historisch perspectief

Anderhalve eeuw geleden was er in Nederland nog natuur in overvloed en dacht niemand aan natuurbescherming. Sindsdien is er veel veranderd. Heimans, Thijsse en hun navolgers zagen de natuur achteruit gaan en zetten de bescherming ervan met succes op de kaart. De KNNV prestenteert dit verhaal nu in een episch nieuw boek: De natuur als bondgenoot

Heimans en Thijsse Nieuwsmail

Kortgeleden is de eerste, door webmaster Herbert Kuyvenhoven samengestelde Heimans en Thijsse Nieuwsmail rondgestuurd.

Klik hier om Nieuwsbrief nr. 33 online te bekijken (pdf-bestand).