Heimans en Thijsse Nieuwsbrief nr. 40

Mededelingenblad van de Heimans en Thijsse Stichting
nummer 40, augustus 2011nieuwsbrief40

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:

Heimans en Thijsse Dag op 10 december 2011 in Artis
Een biologisch en ethisch reveil:
De erfenis van Eli Heimans (1861-1914) nu

Ter gelegenheid van het feit dat Eli Heimans 150 jaar geleden werd geboren, wordt op de Heimans en Thijsse Dag aandacht besteed aan zijn leven en werk, in het bijzonder zijn relatie tot Artis en vindt plaats in de collegezaal van gebouw De Volharding in Artis. Lezingen worden verzorgd door Dr. Marga Coesèl (Artis Bibliotheek, Universiteit van Amsterdam), Prof. dr. Erik de Jong (Artis hoogleraar, Universiteit van Amsterdam) en Drs. Thomas van Slobbe (Stichting wAarde). Na afloop van de lezingen is er gelegenheid om het Heimans Diorama in het Aquariumgebouw in Artis te bekijken.
Klik hier voor meer informatie over de Heimans en Thijsse Dag.

Heimans in Artis

Eli Heimans kwam graag in Artis en heeft regelmatig over de dierentuin gepubliceerd. “Artis is toch maar ’t mooiste wat er op dierkundig gebied in ons land bestaat” schreef hij in De Levende Natuur en “De tijd nadert weer, dat Nederlanders uit alle provinciën hun jaarlijkse pelgrimstocht naar Amsterdam en naar Artis gaan doen”.
Het Heimans-diorama is eigendom van de Heimans en Thijsse Stichting, maar wordt sinds de verhuizing van het Zoölogisch Museum naar Leiden beheerd door Artis.
Juliet Oldenburger

Afscheid van drie bestuursleden

In februari traden de DB leden Eddy van der Maarel, Pieter Schroevers en Jacques de Smidt uit het bestuur, nadat zij ieder tien jaar lid zijn geweest van het Algemeen en het Dagelijks Bestuur van de Heimans en Thijsse Stichting. Alle drie zijn zij jarenlang betrokken geweest bij natuurgerichte activiteiten. Hun betrokkenheid bij onze Stichting was de voortzetting daarvan. Eddy, Pieter en Jacques hebben ieder op hun eigen manier op verschillende gebieden belangrijke bijdragen geleverd. Wij zijn hun daarvoor bijzonder erkentelijk en wensen hun alle goeds.
Het Bestuur

Presentatie van nieuwe leden van het Dagelijks Bestuur

Frank Berendse, Juliet Oldenburger, Herbert Kuyvenhoven en Frank Saris zijn nieuwe leden in het Dagelijks Bestuur van de Heimans en Thijsse Stichting. Zij stellen zich voor.

Wie Was …..? nr. 20
H. Cleyndert Azn

Marga Coesèl

Klik hier om Nieuwsbrief nr. 40 online te bekijken (pdf-bestand).