Heimans en Thijsse Nieuwsbrief nr. 43

Mededelingenblad van de Heimans en Thijsse Stichting
nummer 43, december 2012nieuwsbrief43

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:

Van de voorzitter

Op dit moment is het bestuur hard bezig om het strategisch plan dat op de laatste vergadering van het Algemeen Bestuur is besproken, ook daadwerkelijk uit te voeren. De belangrijkste taak waar we op dit moment voor staan, is om de archievencollectie een veilige plek te geven. We zijn in overleg met de Artis Bibliotheek om de overdracht aan hen mogelijk te maken.
Frank Berendse, voorzitter

Symposium De relatie tussen mens en natuur in een verstedelijkte samenleving

Op vrijdag 19 april 2013 in Gebouw Gaia, Wageningen Universiteit, Droevendaalsesteeg 3a, Wageningen

Naar een sanering van onze collectie tijdschriften

Het uitgangspunt is dat we er naar streven ons bezit aan tijdschriften om te zetten van een fysieke collectie naar een virtuele. Wel willen we graag een kleine kern behouden van tijdschriften die nauw verbonden zijn met het erfgoed van Heimans en Thijsse.
Maarten Smies

Schenkingen of/en nalatenschappen ten behoeve van de Heimans en Thijsse Stichting: actuele situatie

Wij willen onze donateurs nogmaals op de mogelijkheid wijzen om extra giften te doen om zo de continuïteit van het beheer van de collectie te ondersteunen.
Hugo Bunte, penningmeester

Tienduizend boeken in onze bibliotheek!

In november 2012 is de 10.000e aanwinst in de Heimans en Thijsse Bibliotheek opgenomen. Dank zij vele vaak omvangrijke en zeer waardevolle schenkingen is het boekenbezit in een paar jaar tijd meer dan verdubbeld.
Jacques de Smidt

Boekbespreking

Marga Coesèl, 2012. Wanhoop nooit aan vooruitgang. Brieven van Jac. P. Thijsse.
Nadat in 2005 Sietzo Dijkhuizen’s biografie van Thijsse was verschenen (zie Nieuwsbrief 28 van juni 2005) komt Marga Coesèl met een heel bijzondere bijdrage over leven en werk van deze grote persoonlijkheid, die in elke Nieuwsbrief met portret en ex libris prijkt. Klik hier voor een uitgebreide recensie van dit boek.
Eddy van der Maarel

Wie Is …..? nr. 1
Jan-Jaap de Graeff

Maarten Smies

Klik hier om Nieuwsbrief nr. 43 online te bekijken (pdf-bestand).