Heimans en Thijsse Nieuwsbrief nr. 45

Mededelingenblad van de Heimans en Thijsse Stichting
nummer 45, december 2013nieuwsbrief45

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:

Van het bestuur

Na het zeer geslaagde symposium “De relatie tussen mens en natuur in een verstedelijkte samenleving” en de uitreiking van de Heimans en Thijsse Prijs aan VARA’s Vroege Vogels, wordt er momenteel gewerkt aan de voorbereiding van nieuwe activiteiten. We beraden ons op een nieuw symposium dat als thema “Natuur en gezondheid” zal hebben. Daarnaast willen we het komende jaar – in samenwerking met enkele andere organisaties – op gepaste wijze aandacht besteden aan het feit dat het op 22 juli 2014 honderd jaar geleden is dat Eli Heimans overleed.
Frank Berendse (voorzitter)

Vergadering van het Algemeen Bestuur

De Vergadering van het AB zal plaatsvinden op zaterdag 22 februari a.s. van 14.00 tot 15.30 in de bibliotheek van het Hugo de Vries Centrum. Voor de donateurs is er een kleine ‘publieke tribune’.

Tijdschriftencollectie

Zoals aangekondigd in de vorige Nieuwsbrief is eind september de nieuwe tijdschriften catalogus gereed gekomen. Op basis van een inventarisatie van tijdschriftencollecties in verschillende bibliotheken was een vergelijking mogelijk met het tijdschriftenbezit van de Heimans en Thijsse Stichting. Daarna hebben we een keuze gemaakt welke tijdschriften wij zelf in bezit wilden houden en welke we wilden afstoten.
Maarten Smies

Eli Heimans in het Algemeen Handelsblad

In de vorige Nieuwsbrief werd gewag gemaakt van twee stukjes die Eli Heimans als jong onderwijzer in het Algemeen Handelsblad had geschreven onder het pseudoniem O.P. Recht. Het laatste verscheen in de krant van 26 maart 1893. O.P. Recht hield het daarna voor gezien, maar de echte naam van Heimans viel steeds vaker in het Handelsblad, zo blijkt uit onderzoek aan historische kranten via het internet.
Marga Coesèl

Boekbespreking: ‘Mijn roofvogels’ door Rob Bijlsma (2012)

Dit zijn verhalen van een tegendraadse roofvogelaar, een geboren onderzoeker die zijn hele leven besteedt aan het volgen, waarnemen, opmeten en vervolgens beschrijven van vogels en hun gedrag, om er daarna een verklaring voor te vinden. Dit boek gaat over roofvogels, met een hoofdrol voor wespendieven.
Riemke Riemersma

Wie Is …..? nr. 3
Frits Prillevitz

Maarten Smies

Klik hier om Nieuwsbrief nr. 45 online te bekijken (pdf-bestand).