Heimans en Thijsse Nieuwsbrief nr. 46

Mededelingenblad van de Heimans en Thijsse Stichting
nummer 46, juni 2014

nieuwsbrief46

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:

Van het bestuur

Het bestuur is allereerst erg blij met de grote opkomst van donateurs op de jaarvergadering. Thomas van Slobbe, directeur van de Stichting wAarde, al lid van het Algemeen Bestuur, werd benoemd tot lid van het Dagelijks Bestuur. Herman Ploem is benoemd tot penningmeester van de Stichting.
Harmke van Oene (secretaris)

Jaarvergadering van de Stichting op 22 februari 2014

Tijdens de door steeds meer donateurs bezochte vergadering van het Algemeen Bestuur kwamen beleids- en bestuurszaken uit 2013 aan de orde.

Jan Joost ter Pelkwijk

Na afloop van de huishoudelijke vergadering gaven Frans Beekman en Wouter Renaud een boeiende voordracht over ‘De verzameling Jan Joost ter Pelkwijk (1914- 1942).

Afscheid van Hugo Bunte: “Het gaat zoals het gaat”

Vorig jaar trad Hugo Bunte af als penningmeester van de Heimans en Thijsse Stichting en van het Heimans en Thijsse Steunfonds. Naast Hugo’s toewijding en nauwgezetheid heeft zijn loyaliteit voor de natuur en de natuureducatie gezorgd voor een waardevolle continuïteit van bestuur. We zijn Hugo daar buitengewoon dankbaar voor.
Maarten Smies

Boekbespreking: Eli Heimans – Uit de schaduw van Jac. P. Thijsse

Dit prachtig uitgevoerde boekje, dat Marga tijdens de jaarvergadering presenteerde, is een waardig eerbetoon aan Eli Heimans die honderd jaar geleden is overleden.
Riemke Riemersma

Symposium op 20 september 2014 over “Natuur en gezondheid”

Graag nodigen we u uit voor het Heimans en Thijsse Symposium 2014 op zaterdag 20 september in Amsterdam.
Marjolein Kloek

Heimans en Thijsse Prijs 2015

De Heimans en Thijsse Stichting wil in 2015 opnieuw de Heimans en Thijsse Prijs toekennen. Deze prijs is een erkenning van het werk van personen, groepen van personen of organisaties die een bijdrage aan de samenleving hebben geleverd in de geest van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse.

Wie Is …..? nr. 4
Jan Wartena

Lydia Haafkens en Maarten Smies

Klik hier om Nieuwsbrief nr. 46 online te bekijken (pdf-bestand).