Heimans en Thijsse Nieuwsbrief nr. 49

Mededelingenblad van de Heimans en Thijsse Stichting
nummer 49, december 2015nieuwsbrief49

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:

Vanuit het bestuur

Het afgelopen jaar is er veel werk verzet. De verhuizing van het archief naar de Artisbibliotheek is inmiddels afgerond. In de toekomst zal men hier alle stukken kunnen raadplegen.
Frank Berendse (voorzitter)

Dr. Bart van Tooren prijsdrager van de Heimans en Thijsse Prijs.

Bart van Tooren heeft de prijs vooral gekregen voor zijn inzet als hoofdredacteur van “De Levende Natuur”.

Johan Mulder en zijn schatkist

Op 18 november 2015 hebben wij namens het bestuur van de Stichting een bijzonder geschenk in ontvangst genomen, en wel een zeer waardevolle en aan Eli Heimans opgedragen geologische schatkist!
Lydia Haafkens en Eddy van der Maarel

De Schatkist van Eli Heimans

Eli Heimans heeft in de laatste vier jaren van zijn leven veel aandacht besteed aan de geologie. Tegen deze achtergrond wil de Stichting Natuurmuseum en Milieu Educatie Zwolle (NAMEZ), Heimans eren met het uitbrengen van “De Schatkist van Eli Heimans”. Bij de schatkist is een rijk geïllustreerd boek gevoegd met dezelfde titel: “De Schatkist van Eli Heimans” met Johan Mulder en Eric Mulder (conservator Museum Natura Docet) als auteurs.
Johan Mulder (voorzitter NAMEZ)

Boekbespreking

Caspar Janssen, 2015. Het veen, de vlinder en de openbaring.
Af en toe krijg je een boek in handen dat je in één adem uitleest. Dit is zo’n boek, een spannend verhaal over de ontdekking van de Grote vuurvlinder in Nederland.
Marga Coesèl

Verslag van het Symposium 2015: “De Groene Stad van de Toekomst” in het Gemeentemuseum Den Haag

Op zaterdag 29 augustus vond dit geslaagde symposium plaats in een bekende entourage, die extra bijzonder was vanwege de gratis toegang tot de lopende tentoonstellingen.
Eddy van der Maarel

Wie Is …..? nr. 7
Olle Mennema

Olle Mennema is hoofd Milieueducatie bij Archeologie & Natuur- en Milieueducatie van de Dienst Stadsbeheer van Den Haag.
Maarten Smies

Klik hier om Nieuwsbrief nr. 49 online te bekijken (pdf-bestand).