Recensie van Thijsse-boekje

In afwachting van Dik van der Meulens ‘grote’ Thijsse-biografie verscheen van dezelfde auteur vorig jaar alvast een biografische schets van Jac. P. Thijsse. Dit derde deeltje uit de Heimans en Thijsse reeks wordt in het laatste nummer van tijdschrift De Moderne Tijd besproken door Marga Coesèl, de conservator van de Heimans en Thijsse Stichting. Ze besteedt in haar recensie onder meer aandacht aan Thijsses handelen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mede naar aanleiding van wat Frank Saris hierover schrijft in zijn biografie van Victor Westhoff, is Thijsses opstelling tegenover de Duitse bezetter recentelijk ter discussie komen te staan. Het staat vast dat Thijsse zich aanmeldde bij de Kulturkammer, maar over zijn beweegredenen hiervoor verschillen de auteurs van mening.