Sonne Copijn ontvangt Heimans en Thijsse Prijs 2019

Sonne Copijn zal a.s. zaterdagmiddag 2 november de prestigieuze Heimans en Thijsse Prijs ontvangen. Zij krijgt de prijs voor haar energieke en inspirerende inzet voor de bescherming van wilde bijen, hommels, zweefvliegen en andere wilde bestuivers.

De Heimans en Thijsse Prijs bestaat inmiddels meer dan 60 jaar en wordt uitgereikt door de Heimans en Thijsse Stichting als erkenning van het werk van personen of organisaties die een buitengewone bijdrage hebben geleverd aan de bescherming van de natuur. Eerder werd de prijs uitgereikt aan Bert Garthoff, Koos van Zomeren en het programma Vroege Vogels.

Sonne Copijn heeft zich haar gehele leven – als imker, maar vooral ook als natuuractiviste – ingezet voor wilde bijen, hommels, zweefvliegen en andere wilde bestuivers. Zij doet dat op een heel bijzondere manier. Zij geeft theatervoorstellingen, cursussen en performances. Op die manier heeft zij in belangrijke mate bijgedragen aan een breed besef van het grote belang van wilde bestuivers, maar ook aan de liefde voor de natuur bij een breed publiek.

Door haar onconventionele benadering heeft zij inmiddels veel gemeentes en waterschappen zover weten te krijgen dat zij een bij-vriendelijk beleid voeren door het openbaar groen zo te beheren dat oases van wilde bloemen ontstaan die voor veel bestuivers aantrekkelijk zijn.

Een van haar belangrijke verdiensten is haar petitie om minister Carola Schouten zover te krijgen dat zij steun zou geven aan het voorstel in de Europese ministerraad om een aantal neonicotinoïden te verbieden. Deze petitie is een doorslaggevend succes geworden. Inmiddels hebben meer dan 100.000 mensen ondertekend en heeft Carola Schouten voor het verbod gestemd.

Met de organisatie Bee Foundation die zij heeft opgericht, werkt ze samen met terreineigenaren aan de aanleg van Bijenoases met wilde bloemen. Het doel is om de komende tien jaar 10.000 ha van deze bijenoases aan te leggen. Op deze manier zal een Ecologische Bij-structuur door heel Nederland ontstaan. Met haar Bijenacademie leert ze gemeentes, waterschappen en bedrijven en kinderen op scholen hoe ze deze Bijenoases tot ontwikkeling kunnen brengen.

De prijs zal worden uitgereikt op het Heimans en Thijsse Symposium, dat zich dit jaar richt op het thema Burgers of overheid? Natuurbescherming in de 21ste eeuw. Het gaat over de talrijke burgerinitiatieven om de natuur te beschermen bij een overheid die zich steeds verder terugtrekt en zich aan zijn verantwoordelijkheid onttrekt.