Symposium Wild of geordend

Op 17 september 2016 vindt weer het jaarlijkse symposium plaats van de Heimans en Thijsse Stichting. Het thema is ‘Nieuwe natuur, nep of noodzaak?’

Van veel kanten is er kritiek op de aanleg van ‘nieuwe natuur’. Natuurorganisaties zouden kiezen voor verkeerde partners. Met havens en industrie worden deals gesloten, terwijl de hoeders van het agrarisch cultuurlandschap in de steek worden gelaten. De ontpoldering van de Hedwigepolder is een sprekend voorbeeld. De kritiek is beeldend verwoord door de Vlaamse schrijver Chris de Stoop in zijn boek Dit is mijn hof.

Maar het schitterende boerenlandschap van een paar decennia terug, dat rijk was aan vogels, vlinders en bloemen, bestaat niet meer.
Door vergaande schaalvergroting en het gebruik van landbouwgif zijn dode landschappen ontstaan. Tegelijkertijd eisen woningbouw, wegen, industrie en havens steeds meer ruimte op.

De grote vraag is hoe we in de 21ste eeuw voldoende ruimte kunnen scheppen om de natuur een duurzame toekomst te geven. De landbouw het land uit? Grootschalige natuurontwikkeling? Of een fundamentele verandering van de landbouw en de voedselmarkt?

Over dit dilemma organiseert de Heimans en Thijsse Stichting op 17 september een symposium met als prikkelende sprekers Chris de Stoop, schrijver van het boek Dit is mijn hof, en de filosofen Johan van de Gronden en Martin Drenthen.

Meer informatie over het programma, de sprekers en aanmelding vindt u in de agenda >>