Grielen in de duinen van Bergen en Schoorl

Als onderdeel van een vierluik over voormalige broedgebieden van grielen in Nederland hebben Ruud Vlek en Hetty Litjens een nieuw filmpje samengesteld. Het derde deel van deze reeks bestaat uit foto- en filmbeelden van grielen in de duinen van Bergen en Schoorl. Het verzamelde beeldmateriaal documenteert in totaal tien verschillende nesten uit acht broedjaren, over een periode van 33 jaar.

Deze beelddocumentatie is tot nu toe grotendeels ongepubliceerd gebleven. Het overzicht toont onder meer de volledige drie series foto’s van Nol Binsbergen uit de periode 1938-1940 en de wellicht ooit voor een klein publiek vertoonde films van Jan P. Strijbos (1937, 1946, 1950) en Andries Hoogerwerf. Strijbos maakte in 1950 de enige kleurenfilm van grielen met een jong op nest in Nederland. In het filmpje zijn verder tekeningen te zien van Hermann Schlegel, Eli Heimans, Jac. P. Thijsse en Jan Ivangh en nestfoto’s van vier vogelfotografen: Herman van Zurk, Jan P. Strijbos, Nol Binsbergen en Jan Adriaan Cornelis Klok.

De verstoring door nestfotografie wordt vaak genoemd als een van de factoren van het verdwijnen van de griel als broedvogel. Op de foto’s en films is een enkele maal enige verstoring terug te zien, alsook de waakzaamheid van de grielen.

De eerste twee delen van de ‘grielenreeks’ zijn eveneens te bekijken op YouTube. De links naar deze filmpjes vindt u op deze pagina.

De griel: kroniek van een spookvogel

Onze beeldarchivaris Ruud Vlek zoekt al jaren naar historisch (beeld)materiaal over het voorkomen van grielen in de Hollandse duinen. Zijn speurwerk heeft mede geresulteerd in de totstandkoming van het onlangs verschenen De griel: kroniek van een spookvogel. In dit lijvige boek wordt de geschiedenis van de griel als Nederlandse broedvogel in de afgelopen eeuw uitvoerig behandeld. Door het jarenlang napluizen van archieven, oude publicaties en vroegere waarnemingen zijn de auteurs erin geslaagd de broedgeschiedenis van de griel nauwkeurig te reconstrueren. In het boek komen ook andere aspecten van de griel, waaronder de volledige (broed)biologie, uitgebreid aan bod.