Jac. P. Thijsse, propagandist van de natuur

In Spoor terug: De Gedroomde Eeuw, uitgezonden op 28 februari 1999 zijn fragmenten te horen van gesprekken van Thijsse zelf over Texel en het Amsterdamse Bos. Verder interviews met o.a. Jaap Zwier, Victor Westhof, Hans Warren en een kleinzoon van Thijsse, over o.a. het Naardermeer in de tijd van Thijsse; de aankoop van het Naardermeer door de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in 1904; de persoonlijkheid van Thijsse enThijsse’s werk als tekenaar en journalist.