Archieven G. en W.D. Jansen

De Heimans en Thijsse Stichting beheert een waardevolle collectie natuurdagboeken. Naast de dagboeken van Jac. P. Thijsse zelf, bevat deze verzameling werk van bekende namen als Rinke Tolman en Kees Hana. Recentelijk werd de unieke 75-jarige reeks vogeldagboeken van Herman…
Lees meer

Nieuws

Nieuwe inventarissen

In 2015 droeg de Heimans en Thijsse Stichting een groot deel van de archiefcollectie als bruikleen over aan de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. De stichting heeft echter nog altijd een groot aantal archieven van natuuronderzoekers en…
Lees meer

Nieuws

Recensie van Thijsse-boekje

In afwachting van Dik van der Meulens ‘grote’ Thijsse-biografie verscheen van dezelfde auteur vorig jaar alvast een biografische schets van Jac. P. Thijsse. Dit derde deeltje uit de Heimans en Thijsse reeks wordt in het laatste nummer van tijdschrift De…
Lees meer

Nieuws

Grielen in de Kennemerduinen

Adolphe Burdet (1860-1940) was een pionier van de Nederlandse vogelfotografie en tevens de eerste Nederlandse vogelfilmer. Rond zijn zestigste levensjaar begon hij met het filmen van een groot aantal Nederlandse broedvogels. Ruud Vlek, beheerder van de foto- en filmcollectie van…
Lees meer

Nieuws

Vogeldagboeken Herman Nuijen

De collectie van de Heimans en Thijsse Stichting is onlangs verrijkt met een heel bijzondere aanwinst. Herman Nuijen schonk de stichting al zijn vogeldagboeken, waarin hij over een periode van meer dan 75 jaar ononderbroken vogelwaarnemingen heeft opgetekend. De reeks…
Lees meer

Nieuws

Jaarverslag 2018

Op zaterdag 9 maart jl. vond de jaarvergadering van de Heimans en Thijsse Stichting plaats. Deze gelegenheid werd onder meer benut om het jaarverslag van de stichting over 2018 te behandelen en vast te stellen. Het definitieve jaarverslag, met daarin…
Lees meer

Nieuws

Plaatsingslijst documentatie

De Heimans en Thijsse Stichting beheert een boekencollectie van inmiddels ruim 15.000 titels en herbergt daarnaast persoonsarchieven van enkele prominente natuurbeschermers. Dit is echter nog niet alles. De stichting beschikt namelijk ook over een aparte documentatiecollectie, die bestaat uit krantenknipsels…
Lees meer

Nieuws